build a website

Het privacybeleid van
Pope Speciaallampen BV

Pope respecteert uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Bedrijfsgegevens 
Naam bedrijf: Pope Speciaallampen BV
Website: https://www.pope.nl
Inschrijfnummer KvK: 69094918
BTW-nummer: NL857731051B01

E-mailadres
a. Wij kunnen u, in het kader van een     gesloten overeenkomst, aanbiedingen     doen over soortgelijke producten en     diensten, mits u bij het verstrekken     hiervan geen verzet heeft aangetekend.     De mogelijkheid tot het aantekenen van     verzet is vermeld bij het moment van     het verstrekken van uw gegevens.     Bovendien wordt u in elke     communicatie de mogelijkheid geboden     om onder dezelfde voorwaarden verzet     aan te tekenen tegen     verder gebruik     van uw e-mailadres.
b. Bij het verzamelen van uw e-mailadres     voor redenen anders dan in het kader     van een gesloten overeenkomst, wordt     dit niet gebruikt voor het overbrengen     van ongevraagde communicatie     wanneer u daarvoor geen toestemming     heeft verleend.

Postadres
Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

Overige persoonsgegevens
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
a. de uitvoering van een met u gesloten     overeenkomst;
b. de goede invulling van een     publiekrechtelijke taak;
c. de behartiging van ons gerechtvaardigd     belang (tenzij uw belang of     fundamentele rechten en vrijheden     boven dit belang prevaleren), of;

2. u toestemming heeft gegeven voor de     verwerking bij het verzamelen hiervan.
    Wij bewaren uw gegevens in ieder geval     niet langer dan noodzakelijk is voor de     verwerking van de doeleinden waarvoor     deze zijn verzameld.
Telefoonnummer 
Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden. Uw telefoonnummer kan uitsluitend door ons worden gebruikt wanneer wij vragen ten behoeve van uw bestelling.

Bijzondere persoonsgegevens
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties dan Pope Speciaallampen BV.

Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens 
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;

Veiligheid opslag van gegevens 
Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.

Toegang tot uw gegevens 
Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

Contact 
Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:  
a. Op het volgende e-mailadres:     info@pope.nl
b. Op het volgende telefoonnummer:
    010 307 48 22

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld. 
Adres

Veilingweg 44
3034KB Rotterdam
Nederland

Contact

info@pope.nl                    
+31 010 307 4822 
Kvk: 69094918